политика за защита на личните данни

Общи условия и политика за защита на личните данни


0. Плащане с банкова карта през виртуален ПОС

0.1 На нашия сайт https://www.varnaland.bg/ , който е електронния адрес на „ВАРНАЛАНД" ЕООД може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.

0.2 Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурнист на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

0.3 При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО MasterCard Identity check и VISA Secure то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

0.4 Ние от https://www.varnaland.bg/, („ВАРНАЛАНД" ЕООД) не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитена платежна страница на обслужващата ни банка.

0.5 Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

0.6 В случаите, в които се налага да се възстанови сума без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

0.7 От гледна точка на сигурността, максималната сума за плащане с карта е 3000 лева.


При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате "сайта ОРС"
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни